Általános szerződési feltételek

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja

Általános szerződés (ASZF) a hogyanszerezzemvissza.hu weboldal használati és a Szeresd vissza! program, illetve szolgáltatás/jóslás megrendelési feltételeiről.

Tulajdonos/szerző/forgalmazó:

Név: Hadházi Zsuzsanna
Cím: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7.
E-mail: megoldas@hogyanszerezzemvissza.hu
Adószám: 67418631-1-41
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-95503/2016 és NAIH-95507/2016

A megrendelés módja és feltételei:

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom” bejelölése, és a “Jelentkezem” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A „Jelentkezem” gombra kattintás a megrendelés elküldés elküldése, és a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

  • A Szeresd vissza! programra való jelentkezés után egy automatikus e-mail-ben kap tájékoztatást a fizetési lehetőségekről, vagy egyéb teendőkről. A programhoz való hozzáférést, fizetés után 1 napon belül, e-mail-ben kapja meg a megrendelő.
  • A jóslásra való feliratkozás után megrendelőnek szintén egy automatikus e-mail-t küldünk a tudnivalókkal, és telefonos megbeszélés során döntjük el a jóslás módját és a az ehhez kapcsolódó fizetési lehetőségeket.

Tulajdonos/szerző fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.

A Szeresd vissza! program szerzői jogvédelem alatt áll. Tilos a Szeresd vissza! programot más személlyel megosztani, arról bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni. Tilos saját, hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A program megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

A Szeresd vissza! program személyes felhasználásra készült. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés,  továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 100 (száz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni aTulajdonos/szerzőnek.

A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy.

Fizetési határidő

A megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 7 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a forgalmazó további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben a hogyanszerezzemvissza.hu weboldalról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezen túl forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a weboldal vásárlóinak köréből.

Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”  A megrendelt online program,  konzultáció/jóslás a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál  pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

A Szeresd vissza! program bármilyen számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon elérhető, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia. A számla kibocsátója a gyártó mellett lehet a forgalmazással megbízott alvállalkozó is.

Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

Termékszavatosság

A forgalmazott termék online formában elérhető egy zárt weboldalon. Amennyiben a weboldalhoz való hozzáférés valamilyen oknál fogva lehetetlenné válik, úgy azt bejelentés után igyekszünk mielőbb orvosolni (tárhely probléma esetén általában néhány órán belül).

Panaszkezelés

Írásban a tulajdonos/szerzőnél, a megoldas @ hogyanszerezzemvissza.hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel,
Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Lásd a hogyanszerezzemvissza.hu weboldal Adatvédelmi tájékoztatójában az alábbi linken: https://hogyanszerezzemvissza.hu/adatvedelem/